Hypotéky, aký bude mať na nás dopad zvýšenie úrokov bánk
#Blog#Tipy#Hypotéka

Hypotéky, aký bude mať na nás dopad zvýšenie úrokov bánk

29.04.2020 | Autor: KATKA.I

Koronavírus si vybral oveľa viac obetí, ako sa dnes uvádza v riadkoch štatistických úradov.

Nehovoríme len o počte nakazených a chorých, ktorých má jednoznačne na svedomí. Problémom je i kríza, ktorá prepukla ako súčasť koronavírusu. Množstvo ľudí prišlo z jedného dňa o prácu a jediný zdroj príjmov. Došlo tiež ku znižovaniu platov a neschopnosti platiť hypotéky. Niektoré zo štátov reagovali možnosťou požiadať o zastavenie splátok pre tých, ktorých sa súčasná situácia týka najviac. Aký to však bude mať dopad z dlhodobého hľadiska a čo presne znamená úverové moratórium?

Odloženie splátok na šesť mesiacov

Doba, počas ktorej je momentálne možné požiadať o odklad splátok, je šesť mesiacov. Počas tohto obdobia nie je potrebné pre klientov platiť ani istinu, ani úroky, ktoré z hypotéky plynú. To však neznamená, že nie je potrebné nakoniec sumu zaplatiť a celkové peniaze sa stratia. Rozhodne to tiež neznamená, že počas doby nesplácania sa jednoducho s hypotékou nič nedeje a neplynú z nej žiadne povinnosti.

Situácia je podstatne odlišná a množstvo klientov čerpajúcich hypotéky si neuvedomuje, že počas šiestich mesiacov odkladu, úroky plynú ďalej, a to i napriek nesplácaniu bežných splátok. Pozitívnou správou pre mnohých klientov je ale na druhej strane fakt, že odklad trvajúci šesť mesiacov nebude mať negatívny dopad na register úverov. O čo sa v tomto prípade jedná? Register úverov alebo úverový register predstavuje zoznam, do ktorého banky zapisujú klientov, ktorí nie sú schopní dodržať svoje záväzky a platiť splátky a úroky načas. O odklad hypotéky je podľa Národnej banky Slovenska možné požiadať kedykoľvek od 9. apríla 2020.

Úroky plynú naďalej a stále je ich potrebné zaplatiť

Počas doby trvajúcej šesť mesiacov však naďalej plynú úroky, ktoré je vo výsledku potrebné zaplatiť, a klient ich uhradí na konci hypotéky. Ako sa teda tento fakt premietne do konečnej sumy?

Z celej situácie na konci hypotéky teda vyplýva, že celková suma, ktorú bude klient musieť zaplatiť, je vyššia. Niektoré z bánk, ktoré poskytujú hypotekárne úvery na Slovensku, umožňujú odklad splátok predĺžiť až na dobu 9 mesiacov bez toho, aby sa tento fakt negatívne premietol do úverového registra. V tomto prípade je však vždy potrebné dohodnúť sa so svojou bankou a zistiť všetky potrebné informácie i dopad, ktorý na Vás bude toto riešenie mať.

Moratórium ako krízové riešenie

Moratórium týkajúce sa hypotekárnych úverov je určená predovšetkým pre tých, ktorých negatívne ovplyvnila situácia s koronavírusom. Súčasťou žiadosti o odklad je i čestné prehlásenie a v prípade, že sa príde na to, že bola situácia zneužitá, je to vyhodnotené ako úverový podvod.

Nové podmienky pre hypotéky i rastúce úroky

Už nejakú dobu sa v rôznych médiách stretávame so správou, že čelíme obdobiu s najnižšími úrokmi. Situácia sa však teraz podstatne zmenila a úroky začínajú pomaly rásť. Rovnako došlo k zmene i v prípade hypotekárnych úverov, o ktoré momentálne prejavuje záujem oveľa menej klientov a súčasní klienti žiadajú o odklad splátok.

Rast úrokov si však neuvedomíme každý mesiac, podstatný rozdiel však zaznamenáme pri výročí fixácie úrokovej sadzby nášho hypotekárneho úveru. To znamená, že ak ste si momentálne vzali hypotéku s fixáciou úrokov na tri roky, Vášho úveru sa dotkne fakt zvyšovania úrokov až po uplynutí daného obdobia.

Momentálne dochádza k uvoľňovaniu pravidiel, kedy je možné vziať si hypotéku. Tento krok má umožniť, aby boli hypotekárne úvery dostupné pre väčšiu skupinu ľudí. Už teraz je však zaznamenaný rast úrokov a menší záujem o hypotéky.

Čím vyššiu hypotéku si momentálne zoberieme, tým väčšie budú splátky s rastúcimi úrokmi.

Blog