Ako pridať inzerát? | Bydo.sk

Ako pridať inzerát?

Následne je potrebné vyplniť minimálne päť základných a povinných údajov inzerátu.


Krok: 1 z 5 - zadanie druhu nehnuteľnosti

Krok: 2 z 5 - zadanie typu operácie s nehnuteľnstou

Krok: 3 z 5 - zadanie stavu nehnuteľnosti

Krok: 4 z 5 - Zadanie adresy nehnuteľnosti


Pre zadanie polohy nehnuteľnosti je potrebné zadať krajinu, mesto a popisné číslo. Následne je potrebné zvoliť lokáciu k danej nehnuteľnosti, podľa toho čo Vám ponúkne systém. V prípade ak mesto nemá ulicu, tak je potrebné kliknúť na "Nemá ulicu", alebo v prípade ak sa v systéme nenachádza Vaša ulica, tak je potrebne kliknúť na "iná ulica" a zadať ulicu ručne.


Toto platí aj pre zahraničné nehnuteľnosti, kde však zadávate mesto a ulicu len ručne, čiže ju napíšete.

Následne je potrebné zvoliť lokáciu k danej nehnuteľnosti, podľa toho čo Vám ponúkne systém, prípadne upresniť polohu na mape.

Systém Vám tak tiež ponúkne aj polohy podľa toho čo ste zadávali, pri predošlom pridaní inzerátu. Pri tomto zadaní vynecháte zadanie krajiny, mesta a zadávate len ulicu.

Krok: 5 z 5 - Zadanie ceny nehnuteľnosti