Podmienky  STAVEBNÝCH SPORITEĽNÍ  pre odklad splátok
#Blog#Tipy#Hypotéka#Úver#COVID_19

Podmienky STAVEBNÝCH SPORITEĽNÍ pre odklad splátok

03.05.2020

PSS, a. s.

Na stránke PSS je potrebné vyplniť elektronický formulár. Po jeho spracovaní budete kontaktovaní.

Ďalšie informácie a postup TU.

O odklad splátok môžu požiadať aj malí zamestnávatelia. Ak patríte medzi nich, prosím, pozorne si prečítajte všetky potrebné informácie v tomto dokumente.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Žiadosť môžete podať:

  • cez elektronický formulár na webstránke stavebnej sporiteľne, alebo
  • stiahnite si tlačivo a vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite poštou

Iné formy doručenia nebudú akceptované.

Ďalšie informácie a postup TU.

ČSOB - Stavebná sporiteľňa

Odklad splátok sa týka úverov v zmysle zákona o úveroch na bývanie ako aj úverov v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Zákon sa nevzťahuje na úvery v programe OBNOVA.

Stiahnite si žiadosť z webstránky banky a vyplňte ju. Vyplnenú žiadosť doručte do banky:

  • e-mailom na adresu: vymahanieSP@csob.sk, alebo
  • kontaktujte Infolinku ČSOB SP na čísle 0800 111 303 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 17:00 a vyplňte žiadosť o odklad telefonicky (mimo uvedených hodín použite emailovú komunikáciu spomenutú vyššie) alebo
  • poštou na adresu: ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, alebo
  • odovzdajte osobne na akejkoľvek pobočke ČSOB alebo ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s.

Ďalšie informácie a postup TU.