Podmienky BANK pre odklad splátok úverov
#Blog#Tipy#Hypotéka#Úver#COVID_19

Podmienky BANK pre odklad splátok úverov

03.05.2020 | Autor: Ing . Daniela Oravcová - svetbyvania.com

ČSOB - Československá obchodná banka

Fyzické osoby:

Stiahnite si žiadosť z webstránky banky a vyplňte ju. Vyplnenú žiadosť doručte do banky:

 • poštou na adresu: Československá obchodná banka a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, alebo
 • e-mailom: odkladsplatok@csob.sk, alebo
 • odovzdajte osobne na akejkoľvek pobočke ČSOB, alebo
 • kontaktujte Infolinku ČSOB na čísle 0850 111 777 a vyplňte žiadosť o odklad telefonicky

Žiadosť o odklad splátok môžete bez návštevy pobočky vyplniť priamo v aplikácii: Smartbankingu, alebo Internetbanking (cez Moja ČSOB).
Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Žiadosť je možné podať bez návštevy pobočky, ak formulár podpíšete Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite do príslušnej e-mailovej schránky – podľa ročného obchodného obratu vašej spoločnosti:

 • V prípade, ak ste klient s obratom do 1,5 mil.€ na e-mailovu adresu podnikatelia_odklad_splatok@csob.sk.
 • V prípade ak ste klient s obratom od 1,5 mil.€ do 10 mil.€ a Váš vzťahový manažér je na SME pobočke v meste Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Trnava, Trenčín, Nitra, Poprad, Prešov, pošlite žiadosť o odklad splátok na emailovú adresu SMEpodnikateliaodkladsplatok@csob.sk, alebo kontaktujte svojho vzťahového manažéra.
 • V prípade ak ste klient s obratom nad 10 mil.€ a Váš vzťahový manažér je na Korporátnej pobočke v meste Bratislava, Košice, Trenčín, pošlite žiadosť o odklad splátok na emailovú adresu CORPodkladsplatok@csob.sk, alebo kontaktujte svojho vzťahového manažéra.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.

Tatra banka, a. s.

Fyzické osoby:

O odklad splátok môžete požiadať cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo cez internet banking.

Ak takéto možnosti nemáte, môžete využiť aj elektronickú komunikáciu cez DIALOG Live alebo žiadosť môžete podať osobne na pobočke banky.

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Kontaktujte svojho vzťahového manažéra, ktorý s vami prejde podanie žiadosti.

Ak vzťahového manažéra nemáte, využite DIALOG Live na *1100 (tel. č. 0800 00 1100) alebo požiadajte o odklad prostredníctvom vyplneného formulára e-mailom na adresu business@tatrabanka.sk z kontaktného e-mailu, ktorý ste poskytli banke.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Fyzické osoby:

Žiadosť môžete podať online cez Georgea (internetbanking), ak takú možnosť nemáte tak aj osobne na pobočke banky.

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Ak máte obrat nad 1 milión eur:

Kontaktujte svojho firemného poradcu telefonicky alebo e-mailom, ktorý vám pomôže s vypĺňaním žiadosti.

Žiadosť bude najrýchlejšie spracovaná, ak ju pošlete cez službu Business24. Žiadosť musí byť podpísaná Bezpečnostným predmetom, Kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo fyzickým podpisom osobou, resp. osobami oprávnenými konať v mene vašej spoločnosti.

Pre iný spôsob doručenia žiadosti kontaktujte svojho firemného poradcu, ktorý vás usmerní.

Ak máte obrat do 1 milióna eur:

Kontaktuje svojho špecialistu telefonicky alebo e-mailom z kontaktného e-mailu, ktorý ste poskytli banke, alebo odošlite žiadosť prostredníctvom formulára na webstránke.

Stiahnite si a vyplňte Žiadosť o odklad splácania úveru. Vyplnenú žiadosť si vytlačte a podpíšte (Žiadosť o odklad splácania musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka) alebo žiadosť podpíšte prostredníctvom Kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),

Podpísanú žiadosť naskenujte a pripojte do kontaktného formulára, v prípade podpísania žiadosti s KEP pripojte do kontaktného formulára iba súbor.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.

Poštová banka, a.s.

Fyzické osoby:

O odklad splátok môžete požiadať:

 • cez online formulár na webstránke banky, alebo
 • vyplnením žiadosti o odklad splátok, ktorú naskenovanú pošlete emailom na odkladsplatok@pabk.sk, alebo
 • vyplnením žiadosti o odklad splátok, ktorú podpísanú pošlete poštou na adresu: Oddelenie správy úverov, Poštová banka, a.s. Karloveská 34, 842 64 Bratislava, alebo
 • osobne na pobočkách banky.

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

O odklad splácania môžete požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • vyplnením žiadosti o odklad splácania úveru, ktorú podpísanú osobou oprávnenou konať za dlžníka pošlete emailom na odkladsplatok@pabk.sk,
 • vyplnením žiadosti o odklad splácania, ktorú podpísanú osobou oprávnenou konať za dlžníka pošlete poštou na adresu: Poštová banka, a.s., Odbor riadenia a podpory predaja, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
 • kontaktovaním svojho vzťahového manažéra, ak vám bol pridelený,
 • osobne na obchodných miestach Poštovej banky.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Fyzické osoby:

Na webstránke banky je potrebné vyplniť elektronický formulár na odoslanie žiadosti.

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Na webstránke banky je potrebné vyplniť elektronický formulár na odoslanie žiadosti.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU:

Raiffeisen banka

Žiadosť je možné podať:

 • osobne na pobočke, alebo
 • telefonicky - kontaktujte Infolinku na čísle 0850 850 555, ktorá Vám je k dispozícií v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, alebo
 • e-mailom - na e-mailovu adresu info@raiffeisen.sk

Ďalšie informácie a postup TU.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Fyzické osoby:

Na webstránke banky je potrebné vyplniť elektronický formulár na odoslanie žiadosti alebo podať žiadosť osobne na pobočke banky.

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Z webstránky banky je potrebné stiahnuť žiadosť, vyplniť ju a podpísať. Následne naskenovanú žiadosť priložte do elektronického formulára na stránke alebo žiadosť podajte osobne na pobočke banky.

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.

OTP Banka Slovensko, a.s.

Fyzické osoby:

Tlačivo žiadosti zverejnené na webstránke banky je potrebné vyplniť a doručiť do banky:

 • osobne na pobočku banky, alebo
 • žiadosť s úradne overeným podpisom môžete poslať poštou, alebo
 • žiadosť s kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné poslať aj emailom na info@otpbanka.sk

Ďalšie informácie a postup pre fyzické osoby TU.

Podnikatelia:

Pre každý úver poskytnutý v OTP Banke je možné vyplniť samostatnú žiadosť o odklad splácania úveru a zvoliť si jednu z týchto úľav:

 • odloženie splátok istiny úveru
 • odloženie splátok istiny a úrokov z úveru
 • odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo

Je potrebné vyplniť Žiadosť o odklad splácania úveru a Prílohu k žiadosti (čestné vyhlásenie). Dokumenty je potrebné kompletne vyplniť, podpísať a doručiť osobne/poštou na adresu vzťahového manažéra Regionálneho mikro alebo korporátneho centra alebo e-mailom (na ďalších formách doručovania banka pracuje).

Ďalšie informácie a postup pre podnikateľov TU.

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Žiadosť o odklad môžete podať elektronicky cez internet banking a lebo mobilnú aplikáciu, prípadne poštou.

 • Internetbanking: Žiadosť nájdete v časti "Supermarket", kde zvolíte "Úvery" a následne "Žiadosť o odklad splátok úverov".
 • Mobilná aplikácia: Otvorte "Financie", potom záložku "Úvery" a kliknite na svoj úver. V detailoch úveru potom nájdete "Odklad splátok".

Ďalšie informácie a postup TU.