Kto sme? | Bydo.sk

Kto sme?

Realitný portál bydo.sk a realitnysystem.sk TyrionReal sú produkty spoločnosti WebforRent s.r.o. ktorá vznikla v roku 2016 v Košiciach.

Kontaktná osoba:

Jozef Maďar - konateľ WebforRent s.r.o.

mobil: +421 (0) 951 175 870
email: info@bydo.sk
web: www.webforrent.sk

Fakturačné údaje:

WebforRent s.r.o.
Tatranská 2
04001 Košice
Slovakia

IČO: 50461052
DIČ: 212033562

Zapísaná: Okr. súd Košice I, odd. SRO, vl. č. 39733/V

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.: 2942027046/1100
IBAN / SWIFT: SK51 1100 0000 0029 4202 7046 / TATRSKBX